Lagar och regler

Här hittar du information om lagar och regler som gäller för ditt körkort.

Om du söker information om trafikregler, trafiksäkerhet och vägmärken m.m. ska du besöka Transportstyrelsens, Trafikverkets och polisens webbplatser. I Trafikförordningen (SFS 1998:1276), Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90), Körkortslagen (SFS 1998:488) och i Körkortsförordningen (SFS 1998:980) hittar du också trafikregler.

Läs mer om trafikregler på Transportstyrelsens webbplats (nytt fönster)

Läs mer om vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken (nytt fönster)

Trafikförordningen (SFS 1998:1276) (nytt fönster)

Vägmärkesförordning (SFS 2007:90) (nytt fönster)

Körkortslag (SFS 1998:488) (nytt fönster)

Körkortsförordning (SFS 1998:980) (nytt fönster)

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner (nytt fönster)

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner (nytt fönster)

Transportstyrelsens föreskrifter (nytt fönster)

Dela: